Strona główna / KIM JESTEŚMY / Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK

Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK

FUNDATOR

Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK została założona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego Franciszka siostry „swój duży dom”, w którym odprawiały rekolekcje, przeznaczyły na dzieło służące ubogim (zob. List do osób konsekrowanych z 14 listopada 2014).

NAZWA

podkreśla, że w centrum uwagi ma być nie instytucja, która działa na rzecz człowieka, lecz sam człowiek – ze swą niezbywalną godnością i odpowiedzialnością za własne życie.

Nazwa nawiązuje też do obrazu „Ecce Homo” (tzn. „Oto Człowiek”), namalowanego przez św. Brata Alberta. Chrystus, Syn Boży, wziął na siebie ludzkie ubóstwo i ból, aby ludzie stali się dziećmi Boga.

ZARZĄD

Prezes: Katarzyna Miela – s. Katarzyna
Wiceprezes: Magdalena Czyżykiewicz – s. Teresa
Członek: Helena Kramarz – s. Agnieszka 

STATUT do pobrania

Sprawozdania 

„Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK”
ul. Woronicza 3b, 31-409 Kraków
tel. 503-504-987

KRS 0000558109 
NIP 9452184569 
REGON 361540573
PKO BP 59 1020 2906 0000 1302 0347 2065