Strona główna / KIM JESTEŚMY

KIM JESTEŚMY

FUNDATOR

 „Fundację Po pierwsze CZŁOWIEK” założyło Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego Franciszka siostry „swój duży dom”, w którym odprawiały rekolekcje, przeznaczyły na dzieło służące ubogim (zob. List do osób konsekrowanych z 14 listopada 2014).

NAZWA

Podkreśla, że w centrum uwagi ma być nie instytucja, która działa na rzecz człowieka, lecz sam człowiek - ze swą niezbywalną godnością i odpowiedzialnością za własne życie.

Nazwa nawiązuje też do obrazu „Ecce Homo” (tzn. „Oto Człowiek”), namalowanego przez św. Brata Alberta. Chrystus, Syn Boży, wziął na siebie ludzkie ubóstwo i ból, aby ludzie stali się dziećmi Boga.

 

Zarząd

Prezes: Katarzyna Miela - s. Katarzyna

Wiceprezes: Magdalena Czyżykiewicz - s. Teresa

Członek: Helena Kramarz - s. Agnieszka

Statut 

Sprawozdania