Strona główna / Dziękujemy za zapoczątkowanie Fundacji:

Dziękujemy za zapoczątkowanie Fundacji:

Zgromadzeniu Sióstr Albertynek, które ofiarowało na ten cel budynek, a także w dużej mierze finansowało jego przebudowę. Dziękujemy ówczesnej przełożonej generelanej Siostrze Starszej Krzysztofie Babraj.

Księdzu Jerzemu Wójcickiemu, który ofiarował Zgromadzeniu dużą kwotę pieniężną; dzięki niej można było sfinansować pierwszy projekt i zarys kosztorysu, a następnie wesprzeć realizację dzieła.

Śp. Księdzu Janowi Kracikowi, który pozostawił w testamencie pieniądze na dobre cele, a ich dysponentem uczynił swego brata p. Stanisława oraz bp. Grzegorza Rysia. To dzięki ich decyzji o przeznaczeniu dużej donacji na remont siostry mogły odważyć się na podjęcie tego dzieła.

Dziękujemy też wszystkim Siostrom i wielu innym Osobom, zwłaszcza ze wspólnoty namARKA i z "szóstki" II Członu Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, które wspomagały nas radą, a także obiecały, że będą pomagać - i dotrzymały słowa.

Dziękujemy naszym Darczyńcom

Tym, których znamy,
i tym, których imiona, twarze i serca
pozostaną znane tylko Panu Bogu.
Bez Was nie byłoby Fundacji.
Bez Was dobre słowa nie stałyby się ciałem dobrych dzieł.
Bez Was nie mielibyśmy czym wesprzeć potrzebujących
i sami nie stalibyśmy się tym, kim jesteśmy
- bo razem z Wami i dzięki Wam
jesteśmy dla spragnionych "rurociągiem" sięgającym Źródła.